การหาจุดบกพร่องจากระบบในการทำงาน

แนวคิดของนักบริหารที่มีการจัดการเป็นหลักมีในหลายๆรูปแบบ แปลว่าการจัดการทรัพยากรต่างๆที่นำทรัพยากรเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือแม้แต่จะเป็นการจัดระบบในการทำงานเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาในทุกๆด้าน การบริหารคือการที่จัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนการตั้งระบบในการบริหารขึ้นมาคือการนำทรัพยากรเหล่านั้นใช้กับผู้คนภายในองค์กรมีระบบการใช้งานอย่างชัดเจน

เพื่อให้สามารถพัฒนาไปได้หรือแก้ไขไปได้อย่างง่ายดาย ประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางด้านคนทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบต่างๆรวมถึงวิธีการผลิตต่างๆให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปแบบหรือจะเป็นประสิทธิผล สิ่งเหล่านี้คือเป็นสิ่งที่ต้องมีการจัดการของนักบริหารอยู่นักวางแผนอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้งานเหล่านี้สามารถเคลื่อนไปได้โดยลื่นไหล

ไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่บริษัทมีงานอย่างไม่ขาดสายจำเป็นต้องมีการวางแผนวางระบบต่างๆในการผลิตหรือแม้แต่จะเป็นการกระจายสินค้ารวมถึงการสต๊อกสินค้าต่างๆ หากมีการวางแผนอย่างเป็นระบบจะทำให้ตอนที่มีปัญหาการทำงานแบบนี้ที่มีอัตราการปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่มีผลกระทบต่อสายงานผลิตหรือรวมถึงในตอนที่บริษัทมีปัญหาทางด้านการผลิต การที่มี Order เข้ามาน้อยหรือว่ามีการชะลอตัวของเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก

หากมีการรองรับในส่วนนี้ทำระบบขึ้นมาเพื่อรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้น จะทำให้ลดการสต๊อกลงลดจำนวนผู้บริหารหรือรวมทั้งบุคลากรต่างๆลงในส่วนนี้เองก็จะสามารถเซฟคอสของบริษัทได้หรือประหยัดให้ได้มากที่สุดเพื่อยึดโยงบริษัทไว้ในตอนที่มีปัญหา หากมีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้การบริหารทรัพยากรเหล่านี้

มีปัญหาหรือว่าเกิดสิ่งต่างๆที่ไม่คาดฝันก็จะสามารถนำระบบเหล่านี้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้ การวางระบบจะทำให้ผ่านจุดบกพร่องภายในบริษัทได้อย่างง่ายดายเพราะว่าในระบบหนึ่งระบบเราจะเห็นจุดบอดว่าในส่วนไหนที่มีการรั่วไหลของทรัพยากรมากที่สุดรวมทั้ง ได้ประโยชน์น้อยที่สุดจากจุดนั้นก็หาทางออกให้ได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นการยุบแผนกนั้นๆที่มีโอกาสในการพัฒนาหรือศักยภาพในการทำงานที่ค่อนข้างต่ำและจ้างบุคคลภายนอกแทน เรานี้เองก็เป็นอีกหลายๆทางเลือกที่ในหลายๆบริษัทเลือกใช้กันเพื่อลดการสูญเสียทรัพยากรอย่างไม่เกิดประโยชน์

เพราะในแต่ละบริษัทมีความถนัดที่แตกต่างกันหากเราใช้คู่ค้าหรือจะเป็นบริษัท ที่มีความชำนาญเฉพาะทางอาจจะทำให้เราประหยัดได้มากยิ่งขึ้นสิ่งที่เกิดปัญหาและไม่สามารถแก้ไขได้ จะเป็นปัญหาที่จะต้องถูกพัฒนาภายในคนในองค์กร การเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆในบริษัทและการแก้ไขปัญหามีอยู่ตลอดเวลาถ้ามีการวางระบบหรือโครงสร้างที่มั่นคงจะทำให้เห็นปัญหานั้นได้เร็วและแก้ไขปัญหาก่อนที่จะสร้าง ความสูญเสียให้กับบริษัทได้อย่างรวดเร็วนี่เองจะเป็นข้อดีของการจัดระบบในการตั้งโรงงานหรือตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อให้หาจุดบกพร่องได้เร็วที่สุด

 

 

สนับสนุนโดย   UFABET เว็บตรง