Browsed by
หมวดหมู่: ธุรกิจ

การวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันของคนในองค์กร

การวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันของคนในองค์กร

รูปแบบในการจัดการองค์กรต่างๆจะทำให้องค์กรเหล่านั้นเดินหน้าไปได้อย่างมีเป้าหมายหรือทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานต่างๆผู้ที่ทำทางการตลาดหรือผู้ที่ควบคุมการบริหารขอบเขตต่างๆของผู้บริหารจึงมีความเหมาะสมอย่างมากในการตัดสินใจเรื่องที่ต้องการใช้การตัดสินใจเป็นจำนวนมาก

ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางต่างๆของสายการวางแผนระบบ ผู้ที่จัดการควบคุมระบบงานต่างๆแผนกต่างๆที่แบ่งออกไปไม่ว่าจะเป็นแผนกควบคุมการเงินของบริษัทนั้นแผนกที่พัฒนาและวิจัยโครงสร้างต่างๆ แผนกที่ดำเนินการตลาดและควบคุมการผลิตก็ต้องมีการเดินไปในทิศทางเดียวกันเหล่านี้เองจึงทำให้การวางโครงสร้างของธุรกิจมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะสามารถให้คนในองค์กรทำงานร่วมกันได้ ผู้ที่ทำงานทางด้านการตลาดที่รู้ว่าความต้องการของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง

จึงจำเป็นต้องทำงานร่วมกับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสายการผลิตหรือผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพราะผู้ที่ทำงานการตลาดจะต้องออกไปพบผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลารับ feedback ต่างๆเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือโครงสร้างต่างๆภายในธุรกิจเรานี่เอง

จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่ได้รับ feedback จากผู้ที่ใช้บริการหรือจะเป็นกลุ่มลูกค้านั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์เพื่อส่งต่อให้ผู้ที่คิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆปรับปรุงผลิตภัณฑ์นั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นและเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานต่างๆ หรือผู้ที่รับบริการต่างๆที่มีความคิดเห็นในสินค้าหรือการให้บริการของธุรกิจของเรานี่เองจึงเป็นการทำงานร่วมกันของหลายๆฝ่ายเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานให้เพิ่มมากขึ้น ของแต่ละองค์กรมีหน้าที่เฉพาะทางจะทำให้การทำงานของแต่ละบุคคลง่ายขึ้นแต่การทำงานร่วมกัน

จะทำให้องค์กรนั้นมีประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรหรือความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นวันนี้เองจึงเป็นความสำคัญอย่างมากที่องค์กรต่างๆมีการวางโครงสร้างอย่างชัดเจนการทำงานร่วมกันจึงมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่มีประสิทธิภาพที่สูงรู้ขอบเขตในการทำงานของตัวเองและรู้ว่าสามารถพัฒนาครอบครัวในการทำงานตัวเองได้ในทิศทางใด

จึงเป็นข้อดีข้อหนึ่งว่าทำไมการวางแผนในการทำงานจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมเป็นอย่างมากเพราะการทำงานร่วมกันที่อาศัยซึ่งกันและกันจะทำให้ความต้องการในการพัฒนางานเหล่านี้มุ่งเน้นไปยังทิศทางเดียวกันนี่เองเป็นข้อดีต่างๆที่หลายๆบริษัท มีความสมควรอย่างมากในการวางโครงสร้างอย่างชัดเจนว่าผู้บังคับบัญชามีใครบ้างและผู้ที่ทำงานมีใครบ้างหน่วยงานไหนในองค์กรของเราต้องทำงานร่วมกันบ้างจึงมีความสำคัญอย่างมาก

เพื่อให้องค์กรเดินไปได้อย่างมีรูปแบบและมีความเข้าใจกันในองค์กรเพื่อประโยชน์สูงสุดภายในองค์กรนั้นนี่เองจึงเป็นข้อดีมากมายที่ถูกรวบรวมมาในแผนงานควบคุมองค์กรต่างๆ

 

 

ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนโดย  เว็บพนันต่างประเทศ ถูกกฎหมาย

4 ข้อในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร

4 ข้อในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากร

ในส่วนของโครงการเหล่านี้จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ช่วงตามความคิดริเริ่มหรือการปฏิบัติต่างๆช่วงการกำหนดโครงการหรือแม้แต่การปฏิบัติเพื่อทำให้โครงการบรรลุเป้าหมายหรือความต้องการของบริษัทที่ได้วาง ในส่วนแรกจะต้องมีการวางแผนในการดำเนินโครงการอย่างแน่นอนว่าจะดำเนินโครงการเพื่อวัตถุประสงค์อะไรแก้ไขปัญหาในส่วนใดของบริษัท และทรัพยากรที่ต้องใช้ในบริษัทหรือแม้แต่ต้นทุนในการทำงานหากลงทุนในโครงการต่างๆแล้วบริษัทจะได้ผลประโยชน์อะไรในส่วนนี้ต้องทำเป็นข้อมูลต่างๆออกมาเพื่อให้มองง่ายมากที่สุด มีการรวบรวมข้อมูลหรือผลงานวิจัยเข้ามาร่วมด้วยกัน

เพื่อให้ดำเนินโครงการอย่างเหมาะสมมากที่สุด โครงการต่างๆกระตุกตั้งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรที่ทำให้องค์กรสามารถพัฒนาและดำเนินโครงการไปได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการมากที่สุดของบุคคลหรือแม้แต่ตัวโครงการก็ตาม

โครงการพัฒนาบุคคลจะทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขปัญหาความสามารถของบุคลากรต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ช่วยให้บุคลากรเหล่านั้นสามารถปฏิบัติงานตามสภาพแวดล้อมที่มีการพัฒนาของบริษัทอยู่เสมอในส่วนนี้เองจะถูกแบ่งเป็น 4 ส่วนในการทำงานใหญ่ๆ

1 ความคิดริเริ่มในการทำโครงการ โครงการต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาหรือถูกจะทำขึ้นมาจะต้องมีการจุดประกายจากปัญหาต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นการที่อยากพัฒนาสิ่งใหม่ๆขึ้นมาในบริษัท จำเป็นจะต้องมีความคิดขึ้นมาว่าอยากแก้ไขปัญหาส่วนใดหรือยังดำเนินโครงการไปในทิศทางใดในส่วนนี้เองจะเป็นต้นแบบของโครงการว่าโครงการต่อจากนี้จะถูกผลิตไปในทิศทางใดต้องมีการสำรวจต่างๆไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรของบริษัทรวมถึงความต้องการของคนในบริษัทมากที่สุดและมีความต้องการในการทำงานในส่วนนี้หรือไม่

2 การกำหนดระยะเวลาในการทำโครงการ คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเวลาก็คือทรัพยากรหนึ่งอย่างที่บริษัทจะต้องลงทุน การลงทุนไปแล้วใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเวลาหรือบุคคลต่างๆจำเป็นจะต้องมีการวางเวลาให้เหมาะสมและแม่นยำมากที่สุดเพื่อทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่นและทำให้โครงการเหล่านี้สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำได้หากเวลาที่ทำใช้ระยะเวลามาก ที่มาลงทุนในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นฉะนั้นในส่วนของการกำหนดขอบเขตระยะเวลาในการทำโครงการถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง 

3 ปฏิบัติหรือจัดทำโครงการ การจัดทำโครงการเป็นส่วนของการดำเนินงานที่จะต้องพึ่งการปฏิบัติงานจากบุคลากรต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้เองแผนได้ถูกกำหนดไว้หมดแล้วว่าต้องทำอะไรบ้างและใช้เวลาเท่าไหร่ ในส่วนนี้ก็เพียงแต่เป็นการปฏิบัตินำทรัพยากรทั้งหมดระดมใช้เพื่อทำโครงการให้สำเร็จลุล่วงหรือดำเนินโครงการให้ตรงกับเวลาที่ได้วาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาหรือจะทำโครงการก็จะต้องมีเวลาในการจัดทำเพื่อดำเนินงานหรือใช้ทรัพยากรต่างๆ

4 การนำไปปฏิบัติ เมื่อจัดทำโครงการเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการพัฒนาบุคลากรหรือการจัดทำเพื่อทำให้ใช้งานต่างๆมีการทำงานที่เหมาะสมยิ่งขึ้น ขั้นตอนต่อไปก็คือการนำบุคลากรเหล่านั้นที่ถูกพัฒนาแล้วไปใช้งานให้เหมาะสมต่อความต้องการหรือตรงกับแผนงานในการก่อตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเพิ่มศักยภาพในการทำงาน

5 ข้อของการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

5 ข้อของการขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

มีเหตุผลต่างๆที่จะทำให้บริษัทหรือว่าในการดำเนินธุรกิจต่างๆภายในต่างประเทศมีการประสบความสำเร็จหรือแม้แต่จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทํางาน ปัจจุบันอิทธิพลในด้านเทคโนโลยีมีเป็นจำนวนมากการเติบโตธุรกิจก็เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันจึงทำให้นักลงทุนมากมายมีการเสาะแสวงหาธุรกิจใหม่ๆหรือประเทศต่างๆที่มีโอกาสในการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเข้าไปลงทุนหรือดำเนินกิจการต่างๆ รวมถึงการลงทุนร่วมกับบริษัทอื่นๆภายในประเทศนั้นๆอีกด้วย มีอยู่ 5 ประการที่จะทำให้บริษัทที่ไปดำเนินการต่างประเทศหรือดำเนินการระหว่างประเทศมีการเติบโตอย่างไม่สิ้นสุด

1 การเจรจาหรือข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศคือการทำสนธิสัญญาการค้าร่วมกันในประเทศอื่น สิ่งที่เองจะทำให้ประเทศต่างๆได้ผลประโยชน์ร่วมกันรวมถึงสามารถดำเนินธุรกิจไปได้ขยายตลาดหรือกลุ่มลูกค้าไปใหม่เพราะปัจจุบันมีการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นจำนวนมากจึงทำให้เป็นสิ่งที่น่าเข้าไปลงทุนและเจรจาทางการค้า หากมีการเจรจาหรือการลงทุนที่เหมาะสมจะทำให้การลงทุนเหล่านั้นสร้างผลดีกับบริษัทเป็นจำนวนมาก 

2 การสร้างสรรค์สินค้าให้ลูกค้ามีความต้องการในธุรกิจของตัวเอง หากบริษัทใดที่มีศักยภาพมากพอที่จะดึงดูดกลุ่มลูกค้าหรือแม้แต่สร้างบริการใหม่ๆที่ทำลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองและพัฒนาบริการต่างๆกระตุ้นการใช้งานในตัวของสินค้าในประเทศอื่นที่สร้างความต้องการให้กลุ่มลูกค้า สิ่งเหล่านี้เองจะทำให้การสร้างสรรค์เหลือการสร้างโอกาสในการแข่งขันสร้างประโยชน์ต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นในประเทศนั้นๆทำให้บริษัทต่างๆมีความสนใจในการที่จะดึงดูดนักลงทุนใหม่ๆเข้ามาร่วมในประเทศของตัวเอง 

3 การเผยแพร่เทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาอย่างไรพรมแดนในปัจจุบันถือว่าจะสร้างโอกาสในการแข่งขันหรือการติดต่อสื่อสารทำให้มีอิทธิพลอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่นการสร้างแอพพลิเคชั่นหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆที่จะช่วยให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้มากยิ่งขึ้นจะทำให้มีการรับรู้ถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆหรือการให้บริการใหม่ๆ สิ่งที่เองถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจเพราะหากมีการติดต่อสื่อสารในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายที่จะนำสินค้าเหล่านี้เข้าไปให้ผู้บริโภคได้เห็น

4 บริการการขนส่งที่รวดเร็ว อย่างไรก็ตามในการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันในด้านธุรกิจต่างๆคงจะลืมในส่วนนี้ไม่ได้นะก็คือการส่งสินค้าให้เร็วจะสร้างความได้เปรียบอย่างมาก ในธุรกิจต่างๆในปัจจุบันมีการส่งสินค้าที่ค่อนข้างรวดเร็วจึงทำให้บริษัทต่างๆที่คิดค้นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการขนส่งว่าจะทำให้ลูกค้าชื่นชอบและสามารถขยายตัว

5 การจัดสรรต้นทุนหรืองบประมาณให้เหมาะสม หากมีการลงทุนในประเทศต่างๆและมีการดำเนินกิจการไปสักพักอาจจะต้องมีการคำนึงหรือทบทวนเกี่ยวกับงบประมาณในการลงทุนเพราะหากไม่มีการคำนวณที่เหมาะสม อาจจะทำให้การลงทุนครั้งนั้นสูญเสียรายได้หรือสูญเสียประโยชน์ไปเป็นจำนวนมาก เพราะอย่างที่รู้กันว่าในการดำเนินกิจการแต่ละครั้งอาจจะมีงบประมาณที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดต่างๆเพราะการดำเนินงานในประเทศอื่นๆย่อมมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากกว่าการดำเนินธุรกิจในประเทศ

8 ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

8 ขั้นตอนในการดำเนินโครงการ

การจัดทำโครงการต่างๆมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนี่จะเป็นสาเหตุว่าทำไมแต่ละโครงการ จึงต้องกำหนดสิ่งที่ใช้ในแต่ละส่วนต่างกันเพราะต้องการผลลัพธ์ที่เหมือนกัน หรือแม้แต่จะเป็นผลเราเฉพาะนี่เองคือสาเหตุว่าทำไมจึงจำเป็นต้องมีการร่างโครงการก่อนที่จะมีการดำเนินการต่างๆ การวางแผนโครงการที่เหมาะสมจะทำให้มีการเดินทางและลักษณะของโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องตามแผนที่วางไว้เป็นลำดับส่วนต่างๆและผู้ที่มาดำเนินการก็เป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งและลักษณะของโครงการมีอยู่ 8 องค์ประกอบ หรือลักษณะที่ทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้

หนึ่งคือการวางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้โครงการรู้ว่าทำสิ่งใดอยู่และมีงบประมาณเท่าไหร่ในการดำเนินโครงการใช้เวลาเท่าไหร่ที่เรานี้คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงาน

ระดับที่ 2 คือ สร้างความแตกต่างให้กับลักษณะโครงการของตนเอง คือการรักษาเฉพาะที่ไม่เหมือนกับโครงการอื่นๆเสริมสร้างให้โครงการเหล่านี้มีการพัฒนาต่อยอดไปได้และมีลักษณะพิเศษกว่าโครงการอื่นๆที่จะช่วยให้สามารถ วางแผนหรือออกแบบไปได้ในการนำเสนอโครงการเหล่านี้เพื่อให้กับผู้บริหารหรือจะเป็นลูกค้าที่บ่งบอกถึงความแตกต่างของการดำเนินโครงการและนำสิ่งเหล่านี้เข้าไปวางแผนระดับออกมาหรือ

ลำดับที่ 3 คือการประกอบกิจการที่ทำเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ ด้วยการแบ่งส่วนต่างๆของโครงการออกเป็นชั้นเพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินโครงการ แต่ละขั้นตอนจะถูกวางโครงการไว้เป็นลำดับขั้นเพื่อให้ในลำดับขั้นรู้ว่า จะต้องลงทุนหรือดำเนินการเท่าไหร่และระยะเวลาดำเนินการเท่าไหร่

ลำดับที่ 4 คือการวางสายงานของการบริหารโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผนกใดหรือโครงการในส่วนใดก็ย่อมมีผู้บริหารหรือผู้วางแผนเสมอ หากมีการวางบุคลากรที่เหมาะสมในการทำงานจะทำให้งานนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วงได้อย่างรวดเร็วในส่วนนี้เองจึงมีความจำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความชำนาญในการทำงาน การทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพการส่งต่อองค์ความรู้หรือข้อมูลต่างๆเป็นหน่วยงานเพื่อให้ไม่เกิดความสับสน

ลำดับที่ 5 สร้างความแน่นอนในการทำงานหากในการทำงานมีความแน่นอนจะทำให้ช่วยลดความเสี่ยงได้

ลำดับที่ 6 สร้างความเป็นเจ้าของให้คนในองค์กรหรือคนในโครงการเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดำเนินโครงการมีจุดร่วมจุดเดียวกัน ในการสร้างโครงการให้ประสบความสำเร็จหากผู้คนในองค์กรทำโครงการไปพร้อมกันจะทำให้โครงการสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว

ลำดับที่ 7 แล้วก็คือการมีกระบวนการในการทำงานมีการวางแผนไว้ว่าจะเป็นจากผู้บังคับบัญชาหรือคนที่ทำงานเพื่อหาหนทางในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็วที่สุด

ลำดับที่ 8 ในก็คือมีผู้บริหารโครงการหรือผู้จัดการต่างๆเพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆหรือปัญหาต่างๆแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีสุดท้ายเราหนีทั้งหมดคือการทำโครงการขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดออกแบบโครงการให้เกิดผลประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด 

ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้

ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้

ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้โดยที่เรานั้นไม่ต้องออกจากงานประจำ

เมื่อเรานั้นอยากที่จะหารายได้อะไรสักอย่างที่เรานั้นจะไม่กระทบกับงานที่เรานั้นทำประจำนั้นเราก็ต้องมาเลือกหากันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้เรานั้นสามารถที่จะทำได้โดยที่ไม่กระทบกับเราหรือว่าเรานั้นเป็นคนที่ว่างงานโดยที่เรานั้นพึ่งจะออกจากงานนั้นมาแล้วเรานั้นไม่รู้ที่จะทำอะไรนั้นให้เรานั้นลองดูเพื่อที่จะถูกใจว่าเรานั้นต้องการที่เป็นแบบไหน ไปดูสิว่ามีงานอะไรบ้าง  

 1. การขายของออนไลน์  การที่เรานั้นเลือกที่จะขายของออนไลน์นั้นเป็นทางเลือกที่ไม่ว่าใครๆนั้นเขาก็เลือกที่จะทำกันเพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะเลือกเวลาที่เรานั้นสะดวกหรือว่าหลังจากที่เรานั้นทำงานนั้นก็ได้เพราะว่าการที่เรานั้นจะขายของทางโลกออนไลน์นั้นเรื่องที่ไม่ว่าใครนั้นก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกัน เพราะว่าเรานั้นลงทุนน้อย  และการที่เรานั้นเลือกที่ขายของนั้นเราต้องเป็นคนที่ขยันโพสต์รูปหรือว่าสินค้าที่เรานั้นต้องการที่จะขาย โดยที่เรานั้นเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือว่าเรานั้นเป็นตัวแทนการจำหน่ายนั้นก็ได้ ถือได้ว่าเป็นอีกช่องทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการหารายได้เพราะว่าบางคนนั้นเขาสามารถที่จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำเพราะว่าเขานั้นเลือกขายของออนไลน์กันเนี่ยแหล่ะ  
 2. การรับทำเว็บไซต์   กาที่เรานั้นทำเว็บไซต์เรานั้นก็ต้องการความนิยมเพราะว่าเจ้าของออนไลน์นั้นก็ต้องการที่จะมีเว็บไซต์ที่สวยต่อการที่ที่เขานั้นจะเลือกที่เอาไปขายของของเขานั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะว่าลูกค้านั้นสามารถที่จะเข้าไปเลือกดูสินค้าไม่ว่าเรานั้นต้องการที่จะอยู่ที่ไหนนั้นก็ตาม  การที่เรานั้นมีเว็บไซต์นั้นก็เพื่อที่ว่าเรานั้นจะได้ยืนยันตัวตนว่าเรานั้นมีตัวตนอยู่จริง และเรานั้นสามารถที่จะเลือกงานนั้นได้ว่าเรานั้นต้องการที่จะเว็บไซต์อะไร ซึ่งเรานั้นสามารถสร้างรายได้ให้เรานั้นมีหลักพันถึงหลักหมื่นนั้นเลยก็ได้  
 3. รับเขียนโปรแกรม ด้วยสมัยนี้เทคโนโลยี่นั้นมาเป็นอันดับต้นเพราะว่าการที่เรานั้นเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เรานั้นมากมายเพราะว่าได้ค่าตอบแทนที่สูงโดยที่เรานั้นสามารถที่จะเลือกรับงานนั้นได้ว่าเรานั้นจะเลือกรับงานอะไร  อีกทั้งการที่เรานั้นรับจ้างเขียนโปรแกรมนั้นมีได้หลากหลายอย่างเช่นการเขียนโปรแกรมหน้าร้าน โปรแกรมร้านอาหาร อย่างนี้เป็นต้น อีกทั้งยังมีเกมที่เรานั้นสามารถเขียนได้เหมือนกัน เพราะว่าเรานั้นสามารถที่จะเลือกค่าตอบแทนที่ได้เงินหลายพันถึงหลักหมื่นกันเลยที่เดียว
ขายขนมปี๊บส่งตามร้านค้าทั่วไป

ขายขนมปี๊บส่งตามร้านค้าทั่วไป

ใครนั้นจะไปรู้ว่าอาชีพการแพ็คขายของปีบนั้นได้กำไลดีอย่างมากเพราะว่าการที่เรานั้นแพ็คแล้วขายส่งตามร้านค้าแถวหมู่บ้าน เป็นอาชีพที่ไม่เสี่ยง ไม่ต้องมีโรคงานอะไรแค่เรานั้นผลิตเองขายเองแพ็คเองจัดเรียงสวยเพียงแค่นี้เราก็เอาไปจัดส่งให้ตามร้านได้หมดไม่ว่าจะเป็นร้านชำ  หรือว่าซุปเปอร์มาเก็ต ส่งได้ทุกร้าน หอพักตามนักศึกษา ร้านกาแฟ สหกรณ์โรงเรียน สหกรณ์โรงพยาบาล ได้หมด เพียงแค่เรานั้นแพ็คหรือว่าบรรจุให้ดูให้น่ากิน ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วค่ะ เพราะเรานั้นมองและคิดว่ากลุ่มตลาดละ

เรานั้นจะแบ่งส่งกลุ่มไหนดีดังนั้นเราต้องแบ่งกลุ่มลูกค้านั้นให้เป็นสองกลุ่มหลักๆคือกลุ่มด้านบน คือกลุ่มที่เป็นซุปเปอรามเก็ตขนาดใหญ่หรือว่าจะเป็นร้านกาแฟที่ดูดีสักหน่อยหรือว่าจะเป็นซุปเปอร์มาเก็ตที่อยู่ตามหอพักนักศึกษาเพียงแค่เรานั้นจัดให้เป็นส่วนและวางของขายให้เป็นระเบียบราคาที่วางขายนั้นน่าจะอยู่ประมาณ 20-40 บาทถ้าเรานั้นเน้นลูกค้าระดับบนเราต้องเน้นการแพ็คของให้ดูดีเป็นพิเศษให้มองแล้วดูหน้าทานดูหน้าซื้อ น่ากิน

โดยส่วนมากเรานั้นจะส่งให้ทางร้านนั้นราคา 16 บาท ทางร้านที่รับไปขายจะรับไปอยู่ที่20บาท 

  ส่วนกลุ่มลูกค้าระดับล่าง  ก็เป็นร้านขายของชำ หรือว่าซุปเปอร์มาเก็ตขนาดเล็ก  หรือตามสหกรณ์โรงเรียน ที่วางขายอันละ 10-20 บาท ซึ่งแบบนี้เรานั้นไม่ต้องแพ็คของแบบว่าเลิศหรูมากหรอก แต่ก็ต้องดูดีพอประมาณ ส่วนราคาขายส่งก็จะอยู่ที่ 8 บาท แล้วทางร้านนั้นก็จะไปขาย 10 บาท 

คราวนี้เมื่อเรานั้นรู้กลุ่มของเป้าหมายกันแล้วเราก็ต้องมาดูต้นทุนกันว่าอุปกรณ์ที่เรานั้นต้องเตรียมเราต้องใช้อะไรบ้าง ในการที่เรานั้นแพ็คขายขนมกันครับ  เงินลงทุนขั้นต่ำนั้นเราหน้าจะมีสักหนึ่งหมื่นบาทโยที่เรานั้นต้องแบ่งให้เป็นสัดส่วน   

 1. สำหรับในการที่เรานั้นซื้อขนมปีบเพราะว่าขนมปีบนั้นมีขนาด 5 กิโล  ราคาปีบละ 280-450 บาท แล้วแต่ชนิดของขนม โดยที่เรานั้นจะซื้อทดลองซัก  10 ปีบนั้นก่อน   
 2.  เครื่องซีนปากถุงราคานั้นมีตั้งแต่ 850 -3000 บาท ซึ่งเรานั้นแนะนำว่าให้ใช้ราคาประมาณแค่พันต้นๆก็พอแล้ว 
 3. ถุงในสำหรับที่เรานั้นจะแพ็คของนั้นขาย และก็ชื่อแบรนที่เรานั้นจะใส่ลงไปหรือว่าจะใช้เป็นสติกเกอร์ในการแปะถุงขนมนั้นหรือว่าเรานั้นจะไปที่ร้านทำก็ได้ตามร้านที่ขายเบเกอรรี่ทั่วไป และส่วนโลโก้นั้นเราก็ให้เขานั้นออกแบบก็ได้ ถ้าเรานั้นทำเองไม่เป็นซึ่งเราให้เงินตรงนี้ประมาณ 2000 บาทกับการที่ซื้อถุงและทำสติกเกอร์ 

อันส่วนนี้ถ้าเรานั้นจะมาขายนั้นเราขอแนะนำว่าให้เรานั้นชิมขนมที่เรานั้นจะซื้อก่อนโดยที่เราซื้อชิมแบบว่า 10-20 บาทอะไรแบบนี้ ถ้าอย่างไหนถูกใจเราก็เอาอันนั้นมาขาย พอเรานั้นได้ชิมแล้วเรานั้นก็มาคำนานดูว่าต้นทุนนั้นเท่าไหร่ประมาณกิโลนั้นกี่บาท ในหนึ่งกิโลเรานั้นสามารถแพ็คของได้เท่าไหร่ ได้กี่ถุง อย่าลืมที่เรานั้นต้องบวกต้นทุนด้วยเพราะว่าเรานั้นต้องเป็นคนไปส่งน้ำมันมันเรา เป็นอีกหนึ่อาชีพที่หน้าสนใจอย่างมากถ้าใครอยากจะไปทำก็ลองดูนะ 

ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร

ธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นธุรกิจที่มีมานานหลายปีแล้วถึงแม้ทุกวันนี้ยังคงมีร้านบางที่ที่ยังรับถ่ายเอกสารอยู่แต่ก็มีจำนวนน้อยมากยังจำได้ว่าในสมัยก่อนตอนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นั้น การหาที่ถ่ายเอกสารเป็นเรื่องที่ยากมาก ไม่ค่อยจะมีร้านเปิดถ่ายเอกสารมากสักเท่าไหร่นั่นเพราะร้านค้าส่วนใหญ่ยังไม่มีเงินลงทุนที่จะซื้อเครื่องถ่ายเอกกสารมากนัก

ดังนั้นค่าถ่ายเอกสารแต่ละครั้งจึงค่อนข้างมีราคาสูงและธุรกิจการถ่ายเอกสารก็เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากแต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป วัฒนาการใหม่มีเข้ามามากขึ้น เครื่องถ่ายเอกสารจึงมีความจำเป็นน้อยลงเนื่องจากปัจจุบันเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถพิมพ์งานและเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วกดสามารถกดปริ้นงานออกมาได้ทันทีเลย

รวมถึงเรามีการรับส่งอีเมลล์ที่เราไม่จำเป็นจะต้องปริ้นงานออกมาแล้ว

ก็สามารถส่งเอกสารนี้ไปให้กับหน่วยงานอื่นโดยไม่ต้องเสียเปลืองกระดาษอีกด้วยสำหรับในปัจจุบันเรายังมีความจำเป็นในการที่จะต้องปริ้นเอกสารบ้างเป็นบางครั้งในกรณีที่ต้องนำเอกสารไปยื่นให้กับหน่วยงานราชการ หรือธนาคารต่างๆ  ดังนั้นจึงยังคงมีร้านค้ารุ่นเดิมที่มีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ยังคงเปิดให้บริการในการรับถ่ายเอกสารแต่ธุรกิจการการถ่ายเอกสารก็เป็นธุรกิจที่ค่อนข้างซบเซามากในปัจจุบัน ซึ่งราคาค่าถ่ายเอกสารต่อใบก็ถูกลงอย่างมาก ก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ เรามีอุปกรณ์อื่นมาเป็นตัวช่วยในการปริ้นเอกสารออกมาแล้วจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องถ่ายเอกสารนี้แล้ว

อันที่จริงเครื่องถ่ายเอกสารนี้เป็นธุรกิจที่มามีมานานแล้วควรจะมีการอนุรักษ์ไว้แต่ในปัจจุบันถ้าตามศูนย์ราชการต่างๆหน่วยงานต่างๆก็ยังต้องมีการพิมพ์เอกสารออกมาซึ่งเครื่องถ่ายเอกสารก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างยังไม่ถือว่าเครื่องถ่ายเอกสารหมดผลประโยชน์ไปซะทีเดียวคุณรู้หรือไม่ว่าทำไมเครื่องถ่ายเอกกสารถึงไม่ค่อยมีความจำเป็นในการใช้งานแล้วในปัจจุบันทั้งทั้งที่คนเราก็ยังต้องมีการปริ้นเอกสารออกมาใช้งานอยู่นั่นเอง นั่นก็เพราะว่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่

เมื่อเอาไปวางไว้ตรงจุดไหนก็จะเปลืองพื้นที่จึงทำให้หลายคนเปลี่ยนจากการซื้อเครื่องถ่ายเอกสารมาใช้เป็นเครื่องปริ้นเอกสารแทนซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าและราคาก็ไม่สูงเท่าเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่าด้วย  ปัจจุบันหากใครที่ยังต้องการที่จะถ่ายเอกสารส่วนมากมักจะต้องไปตามร้านที่รับล้างรูปถ่ายซึ่งส่วนมากจะยังมีเครื่องถ่ายเอกสารให้เราได้ใช้บริการอยู่และอีกที่ที่ยังคงเห็นอยู่คือตามสถานที่ราชการและตามอำเภอต่างๆที่ธุรกิจนี้ยังดำเนินต่อไปได้

การแนะนำธุรกิจ

การแนะนำธุรกิจ

การทำธุรกิจซาลาเปา 

การที่เราจะทำซาลาเป็นธุรกิจนั้นเราต้องเลือกอะไรที่แหวกแนวและก็ความคิดที่สร้างสรรค์เพื่อที่จะดึงดูดลูกค้าให้มาเลือกซื้อของที่เรานั้นจะขายให้ไปและลูกค้านั้นต้องกลับมาซื้อซ้ำซึ่งวันนี้เรานั้นจะมาเลือกการขายซาลาเปา 

เมื่อคุณโรสนั้นได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อเรานั้นสร้างสรรค์หน้าตาของซาลาเปาลาวานั้นให้หน้ากินแล้วเรื่องรสชาตินั้นต้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการที่เรานั้นมีรสชาติที่อาร่อยและก็ต้องมีให้เรานั้นเลือกหลายเช่น ไส้ลาวาไข่เค็ม ช็อกโกแลต ชาเขียว ใบเตยโดยที่เรานั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรสชาติใหม่และหน้าตาที่เรานั้นตบแต่งลงในซาลาเปาลาวาอย่างเทศกาลคริสต์มาสเรานั้นก็จะปั้นให้เป็นรูปซานต้าคลอสถึงเทศกาลกินเจนั้นเราก็ปั้นให้เป็นผัก อย่างเช่นผักรูปหัวไชเท้า แครอท ข้าวโพดรวมไปถึงวันวาเลนไทน์แม้แต่วันลอยกระทงก็ทำเป็นรูปกุหลาบที่สามารถเป็นลอยได้ด้วยจริง 

แรงบันดาลใจในการออกแบบนั้นมาจากที่เรานั้นชอบกินขนม ผสมกับชอบทำอะไรที่น่ารัก ได้ตกแต่งสิ่งสวยๆงามๆแค่นี้ก็มีความสุขเมื่อลงมือทำอาหารก็อยากใช้ศิลปะเข้ามาผสมผสานและเป็นงานที่ทำด้วยมือทั้งหมด

    ในช่วงแรกนั้นแหม่มซาลาเปาลาวาอาจไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนัก แต่เมื่อมีโอกาสมาถึงคุณโรสก็รีบฉวยโอกาสนั้นไว้โดยตอนั้นเป็นเทศกาลตรุษจีนที่เป็นงานใหญ่ในในนครสวรค์ซึ่งเป็นงานยักของจักหวัดงานนี้เราก็เลยจัดการโชว์การแต่งหน้าซาลาเปารูปอาตี๋กับอาหมวยโดยที่เรานั้นลงทุนในการจัดบูทนี้ไปทั้งหมด 8 หมื่นบาท แต่ก็คุ้มค่าเพราะว่าลูกค้าแวะมาเยี่ยมเยียนเยอะมาก ซึ่งจะเปิดขาย 5 โมงเย็นถึง 3 ทุ่มโดยที่มียอดขายอยู่ที่ 800 ลูกเรียกได้ว่าปั้นกันเมื่อยมือเลยเพราะว่าในตอนนั้นเราปั้นกันเองหลังจากนั้นเราก็ได้ถือโอกาสโปรโมทซาลาเปาลาวาผ่านเคเบิ้ลทีวีซึ่งทำให้คนนั้นร็จักกันมากขึ้นจากนั้นก็ขายวันละ500 ลุกเป็น 1000 ลูกไล่เรียงขึ้นไปสูงสุดอยู่ที่ 1 หมื่นลูกพอเรานั้นเปิดขายได้ประมาณ 1 ปีก็มีลูกค้านั้นเชิญชวนให้เรานั้นเปิดขายแฟรนไชส์เพราะว่าอยากจะซื้อแบรนด์ไปลงทุน เมื่อลูกค้านั้นพูดสะขนาดนี้แล้วจะมีหรอที่โรสนั้นทิ้งโอกาสทางธุรกิจแต่ก็ต้องมาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจเรื่องแฟรนไชส์ให้ดีก่อนซึ่งตัวเธอนั้นได้บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำแฟรนไชส์เพราะว่าต้องเข้ากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นเวลาถึง 5 เดือนซึ่

ยอมรับเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายถือว่าเป็นแฟรนไชส์  แหม่มซาลาเลาวาพร้อมกับที่ต้องขยายสาขาในรุปแบบแฟรนไชส์ส่วนที่ผู้ที่ต้องการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ไปนั้นมั่นใจได้เลยว่าแหม่มซาลาเปาลาวาไปแล้วนั้นขายได้เพราะว่าเป็นที่ต้องการทางตลาดและก็เป็นที่นิยมของลูกค้าอย่างแน่นอน 

การขายหมาล่าไม่ให้เจ๊ง

การขายหมาล่าไม่ให้เจ๊ง

วิธีการขายหมาล่าไม่ให้เจ๊งมีดังนี้

เมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนนั้นเราเชื่อว่าไม่มีใครนั้นไม่รู้จักหม่าล่าเพราะว่าเป็นอะไรที่ดังอย่างมาก เริ่มมาจากทางภาคเหนือนั้นเอามาขายและเป็นจุดเริ่มที่ทำให้คนนั้นรู้จักหม่าล่ากันอย่างมากเพราะว่าการลงทุนนั้นไม่มาและมีกำไรในการขายนั้นดีและอีกอย่างนั้นมีของให้เรานั้นเลือกมากมายไม่ใช่มีแค่หมูกับไก่

เพราะว่ามีทั้งเป็นอาหารทะเล รวมไปถึงผัก อย่างเช่น  มีหมู มีไก่ เนื้อ และทะเลรวมไปถึงหอยด้วย จากนั้นก็มีผักอย่างเช่นกระเจี๊ยบ เห็ดเข็มทอง ข้าวโพดเหลือง อย่างนี้เป็นต้นร้านปิ้งย่างนั้นมีสองแบบคือ 

 • ร้านปิ้งย่างริมทางเราเจอได้ตามตลาดนั้นเพราะว่าการลงทุนนั้นไม่สูงมาก
 • ร้านปิ้งย่างแบบที่เปิดแบบมีที่นั่งแต่แบบนี้คือการใช้ต้นทุนสูงแต่ว่าสามารถที่จะออกไอเดียได้อย่างหลากหลาย โดยจากการที่เรานั้นไปถามจากการเปิดร้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าเรานั้นไม่คิดที่จะเปิดสาขาแบบแฟรนไซส์ก็สามารถเลือกลงทุนได้แค่ประมาณ  5000-20000 บาทอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะร้าน และเมนูในร้าน โดยที่ต้นทุนส่วนใหญ่นั้นคือวัตถุดิบในการที่เรานั้นจะเตรียมปิ้งย่างและเครื่องปรุงหม่าล่า อุปกรณ์หลักของหมาล่าการที่เปิดร้านง่ายเช่น เตาปิ้งย่าง แก้วหรือว่าถุงใส่ สำหรับที่เรานั้นปิ้งย่างเสร็จแล้ว   พริกหม่าล่า ที่เรานั้นเลือกระดับความเผ็ดที่เรานั้นต้องการ แปรงสำหรับที่เราจุ่มทาก่อนปิ้งย่าง ไม้เสียบ ถาดวาง ถุงพลาสติก กล่องโฟม เป็นต้น ซึ่งจุดเด่นของหม่าล่า คือ รายการสินค้าที่ไม่ใช่มีแค่หมูเพราะว่ามีหลากหลายที่เรานั้นต้องมีให้ลูกค้านั้นเลือกวัตถุดิบหลากหลายที่ลูกค้านั้นต้องการ โดยที่เรานั้นมีวัตถุดิบยอดฮิตที่เห็นทั่วไป  เช่น เบค่อน ไส้กรอก หมู ไก่ ปลา อาหารทะเลต่างๆ รวมไปถึงผัก และเพื่อให้เรานั้นมีวัตถุดิบที่สดและดีคือ เราต้องมีตู้แช่ถังในระหว่างการขายป้องกันไม่ให้ของที่เราจะขายนั้นแช่มีกลิ่นเหม็นหรือว่าเสีย การที่เรานั้นเปิดยังไงไม่ให้เจ๊งการเปิดขายนั้นเปิดแล้วขายมากๆซึ่งวิธีการเปิดร้านหมาล่าจะให้คนมาซื้อหม่าล่าเยอะๆนั้นต้องซื้อมากๆ กำไลมาก เรามีเทคนิคที่น่าสนใจคือ 
 •  ทีเด็ดคือหม่าล่า  ผงของหม่าล่านั้นต้องมีรสชาติที่เผ็ด  แซ่บร้อน และบางเจ้านั้นมีเทคนิคในการย่างเพื่อที่จะให้รสชาตินั้นมีความอาร่อย
 • กำหนดราคาขั้นต่ำเพราะว่าการขายหม่าล่านั้นมีให้เลือกหลายอย่าการที่เรานั้นตั้งราคาเอาไว้ที่ต่ำและเขียนป้ายราคาเอาไว้เพื่อที่จะได้ให้คนที่มาซื้อนั้นคำนวรเงินกระเป๋าว่าเรานั้นต้องการที่จะซื้อกี่ไม้  ในราคาที่ตั้งนั้นก็ไม่ควรเกินไม้ละ 20 บาทเพื่อที่ให้ลูกค้านั้นสามารถเลือกซื้อได้อย่างไม่แพงมาก 
 • เมนูนั้นต้องหลากหลายและวัตถุดิบสดใหม่เสมอ  คิดจะเปิดร้านหม่าล่านั้นเราต้องมีเมนูที่เรานั้นต้องเลือกให้หลากหลายเพื่อที่จะให้ลูกค้านั้นได้เลือกการที่เรานั้นมีเมนูที่หลากหลายนั้นก็เป็นเรื่องที่ทำให้ร้านเรานั้นมีลูกค้าเข้ามาเลือกซื้อเยอะได้เหมือนกัน 
เพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือน

เพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือน

เพิ่มรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนมีดังนี้

ในยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำข้าวยากหมากแพง นอกจากเงินเดือนที่ได้รับจากงานประจำแล้ว เราจะต้องรู้จักประหยัดและหาวิธีเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของเราด้วย ซึ่งวิธีเพิ่มรายได้ของครอบครัวเรามันเริ่มมาจากการที่เราชอบปลูกผักกินเอง แล้วต้องซื้อปุ๋ยเคมีที่เค้าขายตามท้องตลาดมาใช้ ทำให้เราคิดว่าจะทำปุ๋ยธรรมชาติขึ้นมาใช้เอง

โดยเราได้รับคำแนะนำจากรุ่นพี่ที่ทำงานด้วยกัน เค้าแนะนำให้เราทำปุ๋ยมูลไส้เดือน เนื่องจากลงทุนต่ำ ทำง่าย แถมมูลไส้เดือนยังมีจุลินทรีย์และแร่ธาตุสำคัญๆที่พืชต้องการเยอะมาก ยิ่งไปกว่านั้นไม่ต้องกลัวเรื่องสารเคมีตกค้าง เพราะของทุกอย่างที่ใช้รวมทั้งขั้นตอนที่ทำทุกอย่างเป็นของที่ได้จากธรรมชาติล้วนๆ  เราจึงเริ่มศึกษาเรื่อยมาลองผิดลองถูกจนได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนมาใส่ผักที่เราปลูก

เชื่อไหมว่าผักพวกนี้โตเร็วและรสชาติอร่อยมาก ทุกวันนี้ที่บ้านเราขายปุ๋ยมูลไส้เดือนได้เงินเดือนละหลายพันบาท รวมทั้งข้างบ้านที่ทำบ่อตกปลาก็เข้ามาติดต่อขอซื้อไส้เดือนบ้านเราเอาไปขายให้กับพวกที่เข้ามาตกปลาอีกด้วย

จะว่าไปแล้วเฉลี่ยในแต่ละเดือนเราสามารถทำรายได้จากการเลี้ยงไส้เดือนได้หลายพันบาทอยู่เหมือนกัน เพื่อนๆคนไหนสนใจจะลองหันมาเลี้ยงไส้เดือนเหมือนบ้านเราก็ได้นะ ขั้นตอนการเลี้ยงก็ไม่ได้ยุ่งยาก เริ่มต้นเราจะต้องลงทุนไปซื้อ ไส้เดือน , กะละมัง และ ขี้วัว มีแค่ 3 อย่างเอง ลงทุนไปทั้งหมด ไม่ถึง 500 บาท จากสูตรที่ได้มาและทดลองแล้วว่ามันได้ผลจริง

 

ขั้นตอนการเลี้ยงไส้เดือน

1.หากะลังมา 1 ใบ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 ซม.(ท้องตลาดขายใบละ20บาท) นำมาเจาะรู โดยใช้สว่านไฟฟ้า เจาะให้ทั่วๆ  เพื่อช่วยให้น้ำระบายออกไม่ให้ขี้วัวแฉะเกินไป ไม่เช่นนั้นไส้เดือนจะตัวเปื่อยและขาด

2.นำขี้วัวที่ทำเบดดิ้งแล้วมาใส่ที่กะละมังกะสูง 10-15 ซม.  ซึ่งขออธิบายคำว่าเบดดิ้งก่อน ในภาษาคนเลี้ยงไส้เดือน เบดดิ้งก็คือแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของไส้เดือน ในที่นี้เราใช้เป็นขี้วัว ขั้นตอนทำเบดดิ้งก็คือเอาขี้วัวแห้งที่ซื้อเทมาใส่ในอ่างหรือกะละมังใหญ่ เปิดน้ำใส่แช่ไว้ 2-3 วัน เพื่อลดความร้อนในขี้วัวแห้ง จากนั้นเทน้ำออกทิ้งไว้อีก 3-4 วันก็นำไปใช้ได้ 

3.หลังจากเอาเบดดิ้งลงกะละมัง ก็ปล่อยไส้เดือนลงได้ กะเอาประมาณ 3 ขีด ไม่ควรปล่อยไส้เดือนเยอะเกินไปเพราะมันจะแออัดและแย่งอาหารกันกินจนไม่มีเวลาผสมพันธุ์ ไส้เดือนที่เราปล่อยไปจะใช้เวลามุดลงไปใต้กะละงมัง 10-15 นาที 

4.รอเวลา 20-25 วัน เมื่อไส้เดือนกินขี้วัวแล้วขี้ออกมา เราก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเอามาไว้ใส่พืชผักที่เราปลูก และไส้เดือนจะออกไข่ทำให้เราได้ไส้เดือนเพิ่มมาเพื่อเพาะเลี้ยงหรือขายต่ออีกด้วย