การสร้างบุคลากรที่มีทักษะสูงเพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของ eec นั้น ยังคงเป็นปัจจัยที่ภาคเอกชนส่วนใหญ่กังวลใจว่า จะสามารถทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้หรือเปล่า ซึ่งถ้าหากพูง่ายๆเลยก็คือว่า หากมีบุคลากรกลุ่มนี้ไม่เพียงพอ ก็จะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการลงทุน ล่าสุดนี้มีการสำรวจผลิตบุคลากรในรูปแบบของ eec โมเดล 

โดยพบว่า ผลิตบุคลากรออกมาได้น้อยมากๆ ขณะเดียวกันภาคเอกชนเองก็ไม่ค่อยสนใจเข้ามาร่วมในโครงการหนีจากตัวเลขความต้องการแรงงาน ของ eec ในช่วง 5 ปี หรือว่าท้ายแผนของปี 2566 มีมากถึง 4.7 แสนตำแหน่ง 

ซึ่งจะแบ่งออกเป็นระดับแรงงานอาชีวศึกษาสัดส่วนถึงร้อยละ 60 และแรงงานระดับปริญญาตรีขึ้นไปร้อยละ 40 ทำให้ภาครัฐต้องเร่งผลิตแรงงานระดับอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้จะเน้นความร่วมมือจากสถาบัน การศึกษาให้สอดคล้องต่อความต้องการ กับสถานประกอบการ ทั้งนี้การเดินหน้าแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทักษะสูง Eec จึงได้ผลักดัน

การสร้างบุคลากรในรูปแบบของสัตหีบโมเดล หรือ EEC Model ท้ายA ให้วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นต้นแบบการจัดการศึกษา โดยจะได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนที่มาร่วมการออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้การเรียนการสอนให้เหมาะสมต่อความต้องการของสถานประกอบการของแต่ละแห่งมากขึ้น

เพราะฉะนั้นแล้วจะเริ่มตั้งแต่การรวบการคัดเลือกนักศึกษาที่ต้องสอบคัดเลือกมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป ให้เข้าไปอยู่โครงการนี้และก็จะให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน

นอกจากนี้ในระดับปวส จะเรียนในห้องเรียน 1 ปี และก็มีการฝึกงานในสถานประกอบการอีก 1 ปีทำให้มีทักษะทำงานที่มีรูปแบบที่สูงกว่าเดิมและนักศึกษาที่จบออกมาหากได้ผลการเรียนตามที่กำหนดไว้ก็จะเข้ารับการทำงานทันที มีอัตราเงินเดือนสูงกว่าปกติด้วย อยู่ที่ระดับ 1,8000 บาทขึ้นไป และปรับระดับเงินเดือนขึ้นเร็วกว่าปกติด้วย 

เนื่องจากนี้ดรอรทัย รุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันนี้การศึกษาในแนวทางสัตหีบโมเดล มีสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการลดน้อยลงเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และก็มีบางแห่งที่ได้กำลังพลเพียงพอแล้ว

จึงไม่ได้เข้าร่วมโครงการต่อทำให้ต้องออกไปดึงสถานประกอบการมาร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ 2 รายอยู่ในระหว่างหารือรายละเอียดและจัดการเรียนการสอน 

โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบมีหลักสูตรระดับการศึกษาและสาขาที่เปิดสอน ระดับปวชและปวส ใน 10 สาขาวิชาด้วยกัน อย่างเช่นสาขาแมคคาทรอนิค สาขาเทคนิคโลหะ สาขาเทคนิคการผลิต อย่างเช่นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และอากาศยาน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า 5000 คนในจำนวนนี้เป็นนักศึกษารูปแบบสัตหีบโมเดล 393 คนด้วยกัน แบ่งเป็นระดับปวช 100 คน และระดับปวส 293 คน และมีเอกชนกว่า 10 รายเข้าร่วมโครงการนี้

 

สนับสนุนโดย    UFABET เว็บตรง

By admin