ญี่ปุ่น สถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจ

ญี่ปุ่น สถานการณ์ที่ยังไม่น่าไว้วางใจ

จากภาวะสถานการณ์ไข้ไวรัสโควิด19 ลุกลามไปทั่วโลก เริ่มต้นตั้งแต่ประเทศจีน จนปัจจุ…

Read More Read More

คุณสมบัติของการเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร

คุณสมบัติของการเป็นผู้นำหรือผู้บริหาร

การจะเป็นผู้นำจะต้องมีความรับผิดชอบเหนือกว่าใครในทีม สามารถควบคุมดำเนินงานต่างๆไ…

Read More Read More

ค้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

ค้นหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

การดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมหรือสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็นต…

Read More Read More

การที่เรานั้นเลือกขายนาฬิกาแฟชั่น

การที่เรานั้นเลือกขายนาฬิกาแฟชั่น

ส่วนใครที่กำลังมองหาที่จะหาอาชีพนั้นเสริมอย่างเช่นการที่เราเลือกจะขายของในช่วงที…

Read More Read More

การวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันของคนในองค์กร

การวางแผนเพื่อทำงานร่วมกันของคนในองค์กร

รูปแบบในการจัดการองค์กรต่างๆจะทำให้องค์กรเหล่านั้นเดินหน้าไปได้อย่างมีเป้าหมายหร…

Read More Read More